Dagen@ifi er den største bedriftsdagen i Oslo.

dagen@ifi er en frivillig studentforening hos Institutt for Informatikk, UiO, som arrangerer to karrieredager i året. I høstsemesteret arrangeres dagen@ifi, og i vårsemesteret arrangeres ettermiddagen@ifi. Dette er en flott arena for studenter å møte bedrifter og se hva slags muligheter man har i arbeidslivet med en utdannelse innen informatikk, og det er en flott arena for bedrifter å markedsføre seg selv til informatikkstudenter over alle trinn. Overskuddet fra våre arrangementer går tilbake til studentforeningene og studentmiljøet på Institutt for Informatikk.

I år vil Ettermiddagen@ifi finne sted 3. Mai på Ole Johan Dahls hus